Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Helicopterview

Terugblik en vooruitblik

Wederom geen wonder deze morgen. De titel van een gedicht van Ramsey Nasr en een uitspraak die zeker ook van toepassing is op de vernieuwing van de rijksdienst. Het moment waarop de rijksdienst op wonderbaarlijke wijze plotseling voldeed aan alle verwachtingen is nooit gekomen en zal zich ook in de toekomst waarschijnlijk niet voordoen. Toch is er in vijftig jaar veel veranderd. In onderstaande beschouwing wordt teruggeblikt op deze veranderingen en is er aandacht voor toekomstige uitdagingen.

Documenten

Wederom geen wonder deze morgen Een helicopterview: terugblik en vooruitblik