Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Ontwikkelingen vanaf 2006 geduid.

Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen

Auteur(s): Marcel Boogers en Gerrit Voerman

De universiteiten van Twente en Groningen deden, in opdracht van BZK, gezamenlijk onderzoek naar de kandidaatselectie voor de gemeenteraadsverkiezingen. BZK laat dit al sinds 2006 onderzoeken, zodat er ook trends over de langere termijn te zien zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat partijen actiever zijn geworden bij het zoeken naar kandidaten en daarbij meer verschillende wervingsmethoden inzetten. Hoewel interne scouting nog altijd de meest succesvolle wervingsmethode is, zijn partijen in toenemende mate bereid om te werven onder niet partijleden. De onderzoekers concluderen dat de ooit zo hermetische grens tussen leden en niet-leden van (landelijke) politieke partijen is gaan vervagen. Het aantal respondenten dat aangeeft enige of veel moeite te moeten doen om voldoende geschikte kandidaten te vinden voor verkiesbare plekken is, waarschijnlijk mede daardoor, in 2018 gedaald t.o.v. vorige verkiezingen.

Vergeleken met de eerdere jaren is de diversiteit onder de verkiesbare kandidaten wat toegenomen, wat betreft geslacht, leeftijd en herkomst. Lokale partijen slagen er beter in om middelbaar opgeleiden te kandideren dan landelijke partijen.