Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur

Universiteit van Amsterdam

auteur(s): Liza Mügge, Zahra Runderkamp en Maria Kranendonk

In het jaar waarin Nederland 100 jaar kiesrecht voor vrouwen viert, heeft het kabinet aangekondigd over de hele linie naar een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur te streven. Inzet is dat na de volgende Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de man-vrouw verhouding in het openbaar bestuur beter in balans is en zich in de toekomst stabiliseert tussen de 40 en 60%.

In een brief aan de Tweede Kamer presenteerde de minister van BZK een pakket aan maatregelen om te sturen op een meer inclusief en divers samengesteld bestuur. Ze zet in op actieve werving van vrouwen, bijvoorbeeld voor vacatures voor burgemeesters en Commissarissen van de Koning, op een meer inclusieve selectie zonder vooroordelen en op een politieke cultuur waarin iedereen goed kan functioneren en gedijen. Ook praktijkonderzoek, het delen van voorbeelden en ervaringen uit binnen- en buitenland, dragen bij aan de ontwikkeling van mogelijke nieuwe maatregelen en strategieën. Wat kunnen we leren van het buitenland? Uit wetenschappelijk onderzoek? Of van gemeenten waar nu al een groot aantal vrouwelijke raadsleden en wethouders te vinden is?

De antwoorden op deze vragen zijn gebundeld in de essaybundel Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur, die op 9 december tijdens een gelijknamige expertmeeting is gepresenteerd. De bundel bevat een drietal essays.