Diversiteit in de gemeenteraad

Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond 1986-2018

Fermin Onderzoek & Advies en Platform Sociale Binding

Auteur(s): Alfons Fermin, Zeki Arslan en Peter Zwaga

In 1986 kregen ingezetenen met een niet-Nederlandse nationaliteit lokaal kiesrecht, als onderdeel van het overheidsbeleid om de emancipatie en participatie van migrantengroepen te bevorderen. De onderzoekers Alfons Fermin (van Fermin Onderzoek & Advies), Zeki Arslan en Peter Zwaga (van Platform Sociale Binding) interviewden in 2019 en 2020 negentien voormalige raadsleden met een migratieachtergrond, die politiek actief waren tussen 1986 en 2018, over hun ervaringen in de lokale politiek. Om de interviews in hun context te kunnen plaatsen, voerden de onderzoekers tevens een literatuuronderzoek uit en spraken zij met vertegenwoordigers van enkele politieke partijen over hoe diversiteit en inclusie in hun partij wordt bevorderd en gestimuleerd.