Energie en democratie

hoe democratische invloed op Regionale Energie Strategieën en andere complexe besluitvormingsprocessen kan worden versterkt.

University of Twente
Auteur(s): Marcel Boogers

Gemeenten, waterschappen en provincies zijn aan zet om een Regionale Energiestrategie op te stellen. Daarvoor zijn nu 30 regio’s gevormd. De bedoeling is dat aan deze regionale energiestrategieën – afgekort in RES’en – binnen regio’s samen wordt gewerkt door (rijks)overheid, maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners.

In het essay 'Energie en democratie' bespreekt de Twentse hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur Marcel Boogers hoe de democratische invloed in dit bestuurlijk ingewikkelde geheel versterkt kan worden. Het probleem is nu dat het bestuur gelijktijdig op meer borden speelt (‘meervoudig’ is) terwijl de democratie per bestuurslaag ‘enkelvoudig’ is georganiseerd. Dit essay biedt betrokkenen bij de vormgeving van een regionale energiestrategie een handreiking om het democratisch gat in het bestuurlijk proces te dichten.