Inventarisatie regionale samenwerkingsverbanden decentrale overheden 2020

Proof adviseurs en Kwink groep

Auteur(s): Florian Theissen, Jakar Westerbeek, Thy Pham, Sjoerd Stikvoort, Anthony Duursma en David van Groen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een nieuwe inventarisatie van de samenwerkingsverbanden van decentrale overheden laten maken. Dit is uitgevoerd door Proof adviseurs en KWINK. Het biedt inzicht in de omvang, aard en kernmerken van de samenwerking.

Naast het hoofdrapport is door Pii-networks een netwerkanalyse uitgevoerd, waarvan vier posters beschikbaar zijn: een algemene en voor drie beleidsvelden: economie, fysiek en sociaal. De link naar de dataset in het document is helaas verouderd en niet meer toegankelijk.