Droomland of niemandsland?

Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over het effectief en democratisch gelegitimeerd organiseren van de aanpak van maatschappelijke opgaven op regionale schaal.