Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen

De regels voor (publiekrechtelijke) samenwerking tussen provincies, gemeenten en waterschappen staan in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Per 1 juli 2022 is de wet gewijzigd. Met deze wijziging krijgen volksvertegenwoordigers, zoals gemeenteraadsleden en statenleden, meer invloed op de besluitvorming van dit soort samenwerkingen en kunnen ze die beter controleren. De belangrijkste wijzigingen van de Wgr worden toegelicht in aantal korte animatievideo's die te bekijken zien via de pagina over Regionale samenwerking.