Over deze kennisbank

De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data op het gebied van het openbaar bestuur. Deze kennis wordt verzameld en gebruikt door het ministerie van BZK. De Kennisbank richt zich op de uitwisseling van kennis binnen en buiten het ministerie.

Onder Thema's vindt u achtergrondinformatie en publicaties rond beleidsmatige onderwerpen. Via Documenten kunt u rapporten zoeken die in opdracht van BZK over het beleidsterrein openbaar bestuur zijn gemaakt.

Voor meer data en cijfers kunt u terecht op de website Kennis van de overheid.