Hoofdstuk 11 - Roeland Spruyt

Hoofdstuk 11 uit de essaybundel 'Reflecteren op Rechtvaardigheid'. Door Roeland Spruyt, als docent en PhD-onderzoeker verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 

Roeland Spruyt gaat ervan uit dat de legitimiteit van overheidsoptreden deels ook gezocht moet worden in de legitimatie die ambtenaren aan dit overheidsoptreden kunnen verschaffen.

Spruyt richt zich op de eigenstandige verantwoordelijkheid van ambtenaren in beleid en uitvoering en wijst erop dat de keuzes die ambtenaren maken niet alleen uitvoeringstechnisch, maar ook rechtspolitiek van aard zijn. Hij stelt dat deze grote, eigenstandige verantwoordelijkheid vraagt om beter toezicht op de uitvoering van de ambtelijke professie, bijvoorbeeld door standaarden te codificeren.