Hoofdstuk 12 - Alberto Alemanno

Hoofdstuk 12 uit de essaybundel 'Reflecteren op Rechtvaardigheid'. Door Alberto Alemanno, werkzaam als Jean Monnet Professor of European Union Law aan de HEC Paris. 

In zijn Engelstalige essay bespreekt Alberto Alemanno de noodzaak om binnen de Europese Unie te komen tot het gebruik van dezelfde ethische standaarden voor alle EU-instituten. Meerdere casussen hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de EU niet in staat is om haar politici en ambtenaren verantwoordelijk te houden voor onethisch gedrag.

Alemanno linkt rechtvaardigheid aan waarden als onpartijdigheid, gebrek aan corruptie, transparantie, controleerbaarheid en verantwoording. Hij stelt daarom dat de integriteitsschendingen die in zijn essay de revue passeren, de rechtvaardigheid van de betrokken EU-instituties en het Europese project als geheel ondergraven.