Hoofdstuk 5 - Ahmed Aboutaleb

Hoofdstuk 5 uit de essaybundel 'Reflecteren op Rechtvaardigheid'. Door Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb ziet veel armoede in Rotterdam en constateert dat het vertrouwen in de overheid is geschaad. Herstel van dat vertrouwen is cruciaal, omdat vertrouwen de pijler onder onze democratie is.

Het betoog van Aboutaleb is sterk egalitaristisch gekleurd. Hij benadrukt de noodzaak van rechtvaardig overheidshandelen om het vertrouwen in de overheid te kunnen herstellen. Hij benoemt maatschappelijke problemen (armoede, wachtlijsten, zorgkosten, woningmarkt, digitalisering) en wijst op de dieperliggende oorzaken: de oneerlijke verdeling van welvaart, kennis en macht. Politieke macht en moed zijn nodig om rechtvaardigheid terug te brengen in het overheidsbeleid en Aboutaleb roept op tot een herijking van de rol van de overheid.