Hoofdstuk 7 - Edwin Buitelaar

Hoofdstuk 7 uit de essaybundel 'Reflecteren op Rechtvaardigheid'. Door Edwin Buitelaar, onderzoeker stedelijke ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en hoogleraar binnen het departement sociale geografie en planologie van de Universiteit Utrecht. 

Edwin Buitelaar verkent de historische ontwikkeling en de rechtvaardiging van het eigendomsrecht. Aanleiding daarvoor is de grote ruimtelijke metamorfose waar Nederland voor staat. Woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie, natuurontwikkeling: het moet allemaal een plek krijgen in een beperkte ruimte.

Buitelaar vergelijkt de vermaatschappelijking van het controlerecht met die van het inkomensrecht. De achterblijvende vermaatschappelijking van het inkomensrecht heeft geleid tot maatschappelijke ongelijkheid en staat de mogelijkheid om te komen tot oplossingen voor de ruimtelijke opgaven in de weg. Het bestaande systeem werkt onrechtvaardigheid in de hand en ingrijpen is noodzakelijk, zo lezen we zijn essay.