Decentralisatie en democratische vertegenwoordiging

Een pilot-onderzoek naar vertegenwoordigingsclaims op het lokale niveau

Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden

Auteur(s): Hester van de Bovenkamp en Hans Vollaard

Dit rapport is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en presenteert de resultaten die zijn voortgekomen uit een pilot-onderzoek naar democratische vertegenwoordiging in het sociale domein in twee gemeenten. Het rapport beidt inzicht in de manier waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan participatie en vertegenwoordiging in het gemeentelijke beleid. Het is tevens een verkenning hoe diverse vormen van vertegenwoordiging kunnen bijdragen aan het bevorderen van het democratisch gehalte van gemeenten.