Evaluatie Programma Veilige Publieke Taak

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) richtte zich op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en politieke ambtsdragers. Dit programma liep van 2006 tot en met 2016 en is in 2017 geƫvalueerd. De evaluatie is tot stand gekomen op basis van deskresearch en kwalitatief onderzoek. Voor het deskresearch is gebruik gemaakt van bestaande monitorrapporten. In dit rapport staan de uitkomsten van het evaluatieonderzoek beschreven.