Niet te stoppen

Onderzoeksrapport over de aansturing en besluitvorming omtrent de operatie Basisregistratie Personen

Auteur(s): Henk de Jong, Egon Berghout en Mark van Twist

De Operatie Basisregistratie Personen werd 5 juli 2017 gestopt. Na een periode van acht jaar beleidsvorming, ontwerp en programmeren was er nog geen bruikbaar resultaat en leek de afronding opnieuw langer te duren, weer meer te kosten en minder meerwaarde te hebben dan verwacht. Er is een commissie Basisregistratie Personen ingesteld. Opdracht was een feitenrelaas op te stellen, inzicht te geven in de besturing, besluitvorming en de werking van de operatie en om lessen te formuleren.