Handboek departementale herschikkingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op 28 november 2019 heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het handboek departementale herschikkingen aan de ministers en staatssecretarissen aangeboden. Dit handboek is in opdracht van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) en het overleg van secretarissen-generaal (SGO) voorbereid door de afdeling Organisatiebeleid van de directie Ambtenaar en Organisatie. Het handboek komt in de plaats van de 'uitgangspunten implementatie departementale herindeling'. Op basis van een evaluatie zijn nieuwe afspraken opgenomen over de manier waarop het aantal fte's in staf en ondersteuning wordt bepaald, de overheadkosten per overgedragen fte en over de reikwijdte van de medezeggenschap. Ook zijn spelregels opgenomen over de plaatsing van medewerkers.