Resultaten WERKonderzoek 2019

Lessen voor beleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Werken in het openbaar bestuur is bijzonder en soms net even anders dan in de particuliere sector. De taken zijn anders omdat het om publieke diensten gaat. Bovendien zijn de verhoudingen anders, omdat er sprake is van een samenspel tussen politici en een ambtelijk apparaat. Daarnaast moeten overheidsorganisaties, vanwege de democratische controle, zich op een andere manier verantwoorden dan bedrijven dat doen. De minister van BZK is namens het kabinet verantwoordelijk voor de ambtelijke dienst. Voor het ministerie is het daarom van groot belang om te weten wat er speelt en leeft onder ambtenaren. Van oudsher laat het ministerie van BZK daarom twee- of driejaarlijks grote enquĂȘtes uitvoeren onder haar personeel. In 2019 is voor het eerst het vernieuwde WERKonderzoek uitgevoerd. Aan een twintigtal wetenschappers is gevraagd om vanuit verschillende invalshoeken de data te analyseren. Op basis van al deze bevindingen destilleren we in dit document de lessen voor beleid.