Bouwstenen voor het bevorderen van een integer decentraal bestuur

essays ter inspiratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK heeft Gerd Leers, voormalig waarnemend burgemeester van Brunssum, burgemeester van Maastricht en minister voor Immigratie & Asiel, en mr. Hansko Broeksteeg, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit, gevraagd elk een essay te schrijven over bestuurlijke integriteit op decentraal niveau.