Onderzoeksrapport niet-stemmers in vijf gemeenten

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 lag historisch laag. De onderzoekers gingen in vijf gemeenten met een lage opkomst in gesprek met niet-stemmers (en stemmers). Wat waren hun motieven? En wat is er volgens hen, en volgens lokale sleutelfiguren, nodig om de opkomst volgende keer te verhogen?