Trends & Cijfers 2022

Trends & Cijfers is een jaarlijkse rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en geeft een cijfermatig overzicht van de veertien arbeidsvoorwaardelijke sectoren en de gemeenschappelijke regelingen.