Uit de groef: een onderzoek naar de praktijk van raadsbreed werken in gemeenten

Dit onderzoek probeert de praktische werking van raadsakkoorden in beeld te brengen. Het doel daarvan is om enerzijds precisie aan te brengen in het gesprek over raadsakkoorden en anderzijds empirisch te onderzoeken hoe raadsakkoorden werken
en hoe dat uitpakt.