Rapportage thema Digitaal vergaderen

Vanwege de coronamaatregelen hebben de besturen van gemeenten, provincies en waterschappen sinds half maart 2020 digitaal vergaderd. Dankzij de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming kon de democratische besluitvorming per onder voorwaarden digitaal doorgaan. Aan de hand van een draagvlakpeiling, uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het ministerie van BZK, is het daadwerkelijke draagvlak voor het digitaal vergaderen onderzocht.