De Dialoog

De notitie ‘De Dialoog. Agenda toekomst toezicht’ vermeldt de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden voor een goede dialoog en biedt daarmee concrete handvatten voor de praktijk.