Veranderingen in het integriteitsdenken en integriteitsbeleid in Nederland

'Verkenning van de veranderingen in het integriteitsdenken en -beleid in Nederland 1980-2022 en een korte vooruitblik' gaat in op de ontwikkeling van het denken over integriteit en het integriteitsbeleid in Nederland. Prof. dr. Leo Huberts, emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit, schreef dit essay in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties n.a.v. een onderzoeksbehoefte over de (beleids)ontwikkelingen rondom integriteit in de afgelopen decennia.