Meer dan een vinkje: een onderzoek naar het versterken van de bereidheid van ambtenaren om agressie en geweld te melden en te registreren

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil een impuls geven aan het melden en registreren van agressie en geweld door overheidsmedewerkers. Dit onderzoek geeft een overzicht en inzicht in hoe de meldings- en registratiebereidheid vergroot kan worden en wat hierbij al bestaande kansrijke initiatieven zijn.