Exit-onderzoek Statenleden - Provinciale Staten verkiezingen maart 2023

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met Statenlidnu heeft onderzoeks- en participatiebureau Invior onderzoek gedaan naar Statenleden die zijn vertrokken naar aanleiding van de Provinciale Staten verkiezingen op 15 maart 2023. Het onderzoek bevat vragen over waarom leden hun functie niet voortzetten, wat de belangrijkste redenen zijn voor het niet voortzetten van hun functie, hoe tevreden ze waren over verschillende aspecten van de ambt, kenmerken van de bestuurscultuur, of het statenlidmaatschap bevorderlijk is geweest voor hun verdere loopbaan, en opleidingen/trainingen die zijn gevolgd tijdens het statenlidmaatschap.