Strategische verkenning 'Werken aan een rechtvaardige overheid'

De roep om een rechtvaardigere overheid klinkt steeds vaker en luider in het politieke en publieke debat. In deze strategische verkenning wordt onderzocht wat het begrip rechtvaardigheid inhoudt en hoe bestuurders en ambtenaren beter kunnen omgaan met dit complexe en subjectieve begrip. Daartoe worden verschillende politiek-filosofische perspectieven besproken, wordt ingegaan op burgerperspectieven op rechtvaardigheid en de relatie met actuele beleidspraktijken besproken. Daarmee wil deze verkenning bijdragen aan de concretisering van het begrip rechtvaardigheid en handvatten bieden hoe ermee om binnen het openbaar bestuur.