Burgers en boeren in beweging - het kiezersonderzoek in provincies en waterschappen van 2023

In samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Universiteit Leiden het kiezersonderzoek naar de provinciale staten- waterschapsverkiezingen 2023 uitgevoerd. In dit kiezersonderzoek komen meerdere onderwerpen aan bod, onder andere of in 2023 provincies en waterschappen minder onbekend en onbemind zijn geworden, wat stemmers en niet-stemmers kenmerkt, wat de opkomst verklaart, wat de stemkeuze van kiezers heeft bepaald en het beperkte mandaat van Provinciale Staten en algemene besturen waterschappende kracht.