Evaluatie 'Oriëntatieprogramma voor burgemeesters'

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een evaluatie uitgevoerd van het oriëntatieprogramma voor burgemeesters. De afgelopen 11 jaar heeft dit programma plaatsgevonden, met als doel om meer mensen ‘van buiten’ kennis te laten maken met het burgemeestersambt en de instroom van deze groepen te bevorderen. De evaluatie is uitgevoerd door Dr. Liza Mügge en Zahra Runderkamp MA van de Universiteit van Amsterdam. De evaluatie gaat in op de werving, inhoud en opbrengst van het programma, en onderzoekt daarmee of de doelstelling van het programma wordt behaald.