Onderzoeksrapport Atria naar online haat vrouwelijke politici

In opdracht van het Ministerie van BZK hebben Atria en Ipsos I&O onderzoek gedaan naar online haat richting vrouwen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer aanwijzingen dat vrouwen in de politiek onevenredig vaak geraakt worden door haat, agressie en geweld in online media. Hoe de aard, omvang en gevolgen van online agressie en geweld verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke Nederlandse politici is nu voor het eerst grootschalig onderzocht door middel van een analyse van de bestaande cijfers van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022, een enquête onder ruim 3000 politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur.