Tussenevaluatie van de netwerkaanpak van het Netwerk Weerbaar Bestuur

Het Netwerk Weerbaar Bestuur vierde in april 2023 het eerste lustrum. Naar aanleiding hiervan heeft de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een essay geschreven over het ontstaan, de resultaten en ontwikkeling van het Netwerk. In het essay beschouwen ze de vraag waar het Netwerk zich, gelet op de veranderende dreigingen die op het openbaar bestuur afkomen, de komende jaren mee bezig zou moeten houden. De toename van met name online bedreigingen van politieke ambtsdragers en maatschappelijke verruwing vormen belangrijke uitdagingen voor de toekomst.