Privacy

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

De Rijksoverheid houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naast de AVG zijn er ook andere wetten waarin specifieke regels staan over het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Kieswet en de Kadasterwet.

Op de pagina Privacyverklaring op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over het type persoonsgegevens dat wordt verwerkt, het doel van de verwerking, de bewaartermijn en andere relevante informatie over uw persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u ook meer informatie over het register van verwerkingen van persoonsgegevens binnen het ministerie van BZK.