Burgerparticipatie

Naast het stemmen bij verkiezingen hebben inwoners ook andere manieren om invloed uit te oefenen op beleid en besluiten. Burgers nemen steeds vaker zelf en samen het initiatief om de vormgeving van hun leefomgeving en andere maatschappelijke belangen ter hand te nemen. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers. Als mensen zelf meer ideeën hebben, vraagt dat om een andere rol van de overheid.