Democratische rechtsstaat

De democratische rechtstaat vraagt om sterke democratische publieke instituties die zich op een goede manier tot elkaar verhouden. Tevens kan een democratische samenleving alleen functioneren als we staan voor fundamentele grondrechten en vrijheden, iedereen meedoet en discriminatie wordt bestreden.