Leefbaarheid en veiligheid

Over het algemeen gaat het goed met de leefbaarheid en veiligheid in ons land. Maar er zijn ook gebieden, wijken en buurten waar het de verkeerde kant dreigt op te gaan. Deze gebieden hebben te maken met een stapeling van problemen met op het gebied van onderwijs, werk, armoede, inclusie, veiligheid, wonen en gezondheid.