Planbureaus

Binnen ministeries nemen planbureaus een bijzondere plek in: het zijn overheidsorganisaties met een onafhankelijke wetenschappelijke positie, die intersectoraal en interdepartementaal werken.  

Voor de planbureaus gelden de Aanwijzingen voor planbureaus van de minister-president uit 2012.

Er zijn op dit moment drie planbureaus:

  • het Centraal Planbureau (CPB); 
  • het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL);
  • en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Positie en organisatie planbureaus

Planbureaus vallen onder het gezagsbereik en de verantwoordelijkheid van de eerstverantwoordelijke minister. Planbureaus kunnen ook deels onder het gezagsbereik van een andere minister of staatssecretaris komen te vallen, als zij opdrachten voor hen uitvoeren of als ze jaarlijks een vast budget van hen ontvangen.

Voor de organisatie is van belang:

  • dat de eerstverantwoordelijke minister het planbureau opneemt in het organisatiebesluit van zijn ministerie;
  • dat een minister of staatssecretaris geen aanwijzingen geeft over de onderzoeksmethoden of de inhoud van de rapportages van het planbureau;
  • en dat wordt voorzien in een uit onafhankelijke leden bestaande commissie, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het werk van het planbureau.