Bijzondere functionarissen

Binnen de rijksdienst komt het regelmatig voor dat bijzondere functionarissen worden ingeschakeld om een complexe maatschappelijke opgave aan te pakken of om bewindspersonen van specifiek advies te dienen. Hun functies hebben dan namen als (regerings)commissaris, gezant, boegbeeld of buitenboordmotor.

Dergelijke functionarissen worden opgenomen in het SG-DG-model en ressorteren in ieder geval beheersmatig onder de SG. Zij hebben vaak een zelfstandige adviesbevoegdheid aan de betrokken minister(s) op het terrein van hun opdracht.

Bijzondere functionarissen kunnen op verschillende manieren worden aangewezen:

  • Bij wet, zoals in het geval van de Deltacommissaris (Waterwet).
  • Bij ministerieel besluit, in de vorm van een opdracht of een aanstelling, zoals bij de Rijksbouwmeester.
  • Door betrokkene aan te wijzen als enig lid van een adviescommissie, zoals de commissie onderzoek sanering Thermphos.
  • Door het benoemen van een boegbeeld als voorzitter van een (interbestuurlijke) projectgroep, zoals bij de sociale vernieuwing.

Het is daarbij belangrijk om de opdracht en bevoegdheden van de bijzondere functionarissen nauwkeurig te omschrijven. Ook moet het betrokken ministerie zorgen voor voldoende ondersteuning in mensen en middelen.