De vorming van een dienstonderdeel

Een dienstonderdeel komt tot stand door het op te nemen in een organisatiebesluit van de verantwoordelijke minister. Verschillende tools en handreikingen kunnen helpen bij het inrichten van een nieuw dienstonderdeel.

Het proces bij een reorganisatie

Een reorganisatie start met het voornemen tot organisatieverandering. In een voorgenomen organisatiebesluit wordt dit uitgewerkt, meestal in de vorm van een organisatierapport met inzicht in aantallen en niveaus van de functies.

Iedere minister stelt de organisatie van zijn ministerie vast met een organisatiebesluit. Hierin zijn de hoofdstructuur en taken van het ministerie beschreven tot en met directieniveau. Met een instellingsbesluit worden nieuwe organisatieonderdelen aan een ministerie toegevoegd of overgedragen. Het wijzigen of toevoegen van taken gebeurt met een wijzigingsbesluit. In een mandaatbesluit is de mandaat- en volmachtverlening van de minister aan de ambtelijke organisatie geregeld.

Leidt een organisatieverandering tot een aanpassing van de hoofdstructuur of taken van een ministerie, of van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het topmanagement? Dan moeten het organisatiebesluit of het mandaatbesluit worden aangepast.

Hulpmiddelen bij een reorganisatie