Hoe ontwerp ik een nieuwe organisatie?

Een organisatieverandering is vaak gebaseerd op het idee dat de huidige organisatie niet meer past bij wat er van de organisatie gevraagd wordt. Een kleine of grote aanpassing is nodig om de organisatie weer bij de tijd te brengen of toekomstbestendig te maken.