Hoe pak ik een organisatieverandering of reorganisatie aan?

De aanleiding van een organisatieverandering kan zeer divers zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van drang of dwang om de organisatie te veranderen? We kennen de volgende aanleidingen:

  • Verandering van de opgave van mijn organisatieonderdeel; bijvoorbeeld uitbreiding, aanpassing of krimp van de opgave.
  • Verandering in de aanpak van de opgave van mijn organisatieonderdeel; bijvoorbeeld ik wil anders werken en sturen, meer flexibel en wendbaar organiseren, of de werkzaamheden anders organiseren.
  • Samenvoeging/opsplitsing van mijn organisatieonderdeel; binnen het organisatieonderdeel, binnen het departement, interdepartementaal
  • In- en/of outsourcing; bijvoorbeeld een deel van een private onderneming wordt bij een departement gevoegd of een deel van een departement wordt geprivatiseerd, verzelfstandigd of gaat over naar een organisatie buiten het Rijk.