Mijn organisatie verandert

Werken bij het Rijk is de afgelopen jaren flink veranderd. Uw organisatie verandert mee met een veranderende wereld. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.

Zo verandert bijvoorbeeld de rol van de overheid en haar relatie met de burger. De technologisering is van invloed op ons werk en de arbeidsmarkt wordt meer flexibel. Kortom we werken bij het Rijk in een veranderende wereld. Dit vraagt om een robuuste en wendbare rijksoverheidsorganisatie en om flexibiliteit van haar medewerkers. Ook uw organisatie verandert. Gaat uw organisatie zich anders organiseren? Komen er taken bij of is er sprake van krimp? Of wellicht verhuist uw organisatie naar een andere plaats.
Hieronder wordt toegelicht wat organisatieveranderingen voor u kunnen betekenen als medewerker, als HR adviseur of als leidinggevende.

Reorganisatieproces

Leidt de organisatieverandering tot een reorganisatie? Dan zijn er vaste regels voor het reorganisatieproces. Zo heeft de ondernemingsraad bij belangrijke organisatieveranderingen het recht om advies te geven.

Het werk(aanbod) verandert

Verandering van werkzaamheden kennen we in vele soorten. Verandering van werk kan gevolgen hebben voor de manier waarop de organisatie is ingericht. Verandering van werk heeft soms gevolgen voor de functie die met u is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst, maar vaak ook niet. Het Functiegebouw Rijk (FGR) biedt namelijk ruimte om ander werk te verrichten binnen de bandbreedte van dezelfde functie.  

Van werk naar werk beleid

Verdwijnt er werkaanbod en leidt dat tot het verdwijnen of verminderen van functies? Dan zal uw werkgever de medewerkers die mogelijk hun functie verliezen zo goed mogelijk ‘van werk naar werk’ begeleiden. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en voorzieningen bij Van werk naar werk beleid.

Aan de slag met een organisatieverandering

Krijgt u als manager of organisatieadviseur te maken met een organisatieverandering? Bij Aan de slag met organisatieveranderingen/reorganiseren vindt u praktische informatie over uw rol en taken. Zowel bij organisatieverandering als bij reorganisatie.

De ReoTool maakt reorganiseren makkelijker

Wilt u als manager of HR-adviseur gemakkelijker reorganiseren? De ReoTool helpt u met de administratieve verwerking van een reorganisatie.