Monitoren en evalueren van een reorganisatie

Een reorganisatieproces is een langdurig proces dat op onderdelen best ingewikkeld is. Een nieuwe organisatie wordt ontworpen en medewerkers worden in de nieuwe organisatie geplaatst of van werk naar werk begeleid. Het is de bedoeling dat de organisatie daadwerkelijk op een nieuwe manier gaat werken en haar nieuwe of aangepaste doelstellingen realiseert. U wilt als manager uw plannen daarom laten toetsen, een vinger aan de pols houden gedurende het proces, en na afloop meten of de verandering het beoogde effect heeft behaald. Hiervoor staan u diverse vormen van monitoring en evaluatie ter beschikking, die we op deze pagina zullen toelichten.