Register van Overheidsorganisaties

In het Register van Overheidsorganisaties vindt u informatie over alle overheidsorganisaties in Nederland. Het Register is onderdeel van de site Overheid.nl.

Direct naar het Register

Organisaties selecteren of zoeken

Via de homepage kunt u organisaties selecteren. Bijvoorbeeld: alle gemeenten, ministeries, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en zelfstandige bestuursorganen. Bent u op zoek naar een specifieke overheidsorganisatie? Gebruik dan de zoekfunctie.

In 2023 komt er een vergelijkbaar register met officiƫle internetadressen van overheidsorganisaties.

Gegevens per organisatie

Van elke organisatie in het Register zijn de naam en het adres vermeld. Afhankelijk van het organisatietype vindt u er bovendien allerlei specifieke informatie: college van bestuur en raadsleden van gemeenten, organisatieonderdelen van departementen, bestuurders van provincies. Bij veel organisaties staat ook aangegeven of ze overheidswerkgever zijn, of ze onder de Wet normering topinkomens en de Wet open overheid vallen, en welke cao van toepassing is.

Open data

Alle informatie in het Register van Overheidsorganisaties is als open data beschikbaar. U kunt de gegevens downloaden of via een webservice (API) benaderen. Hoe u dat doet, leest u op de helppagina van het Register.