Politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers zijn de mensen die Nederland, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies. Via deze pagina vindt u meer informatie over ambtsdragers binnen gemeenten, provincies en waterschappen.