Diversiteit

Het ministerie van BZK werkt samen met anderen aan een divers bestuur in brede zin van het woord. Diversiteit versterkt de herkenbaarheid en de kwaliteit van de besluitvorming en onze democratie.