Weerbaar bestuur

In een democratische rechtstaat is het van groot belang dat burgers vrij hun democratische rechten kunnen uitoefenen en dat politieke ambtsdragers veilig hun werk kunnen doen. politieke ambtsdragers veilig hun werk kunnen doen. Daarom werkt het ministerie van BZK aan versterking van de weerbaarheid van het openbaar bestuur.

Documenten