Politieke partijen

Politieke partijen vervullen een belangrijke rol binnen onze democratie. Zij brengen wensen en belangen in de samenleving bijeen, brengen deze onder woorden, zoeken daarvoor steun en betrekken burgers zo bij de politiek. Zij rekruteren en selecteren kandidaten voor verkiezingen en voeren campagne voor een goede uitslag. Politieke partijen vertegenwoordigen daarmee een publiek belang. Een Wet op de Politieke Partijen is in voorbereiding.