Regionaal besturen en samenwerken

De grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, vragen steeds vaker om een regionale aanpak en samenwerking. Regio’s verschillen in geografie en demografie, en dus ook in kansen en opgaven. Dit vraagt aandacht voor de eigenheid van regio’s.