Instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie

De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. In deze animatievideo wordt de mogelijkheid om een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen kort toegelicht.

Een van de mogelijkheden om de invloed van gemeenteraden te vergroten...
is het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie.
Wat is het?
De gemeenschappelijke adviescommissie bestaat uit één of meer raadsleden...
die per deelnemende gemeente door de raad zijn gekozen.
De adviescommissie kan het bestuur van een openbaar lichaam adviseren over voorgenomen besluiten.
Ook kan de adviescommissie gemeenteraden adviseren...
en gezamenlijke standpunten van de raden van de deelnemende gemeenten voorbereiden.
 Bijvoorbeeld het opstellen van een gezamenlijke zienswijze.
Dankzij de adviescommissie kunnen de raden eerder en nauwer betrokken worden...
dan voorheen het geval was.
Het is aan de raden van de deelnemende gemeenten om gezamenlijk te bepalen...
of er behoefte is aan een dergelijke commissie.
Alle raden moeten er dus mee instemmen.
Als de raden een voorstel doen...
, is het algemeen bestuur van de regeling verplicht om de commissie in te stellen.
De adviescommissie maakt dan onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling.
De adviescommissie heeft geen formele bevoegdheden.
De individuele raden blijven beslissingsbevoegd.
Meer informatie?
Kijk op kennisopenbaarbestuur.nl

Terug naar pagina Regionale samenwerking